موضوعات: بیابان
تعداد عنوان ها: 23
تاغ
منوچهر امانی
20,000
تکامل رطوبت و وضعیت آب در شنزارهای مناطق خشک
حسن روحی‌پور، جمال قدوسی
5,000
تکنولوژی تولید خمیر کاغذ
حسین‌زاده، لتیباری*
50,000
سیمای شوری و شورروی‌ها
مصطفی جعفری
10,000
مدلهای هیدرولوژی به زبان ساده
عبدالرسول تلوری
20,000
مروری بر تحقیقات انجام شده
عباسعلی سندگل، ملک‌پور
2,000
مقاومت به شوری
مصطفی جعفری
10,000